Przydatne informacje Drukuj Zapisz

Co to jest wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ?

Co to jest wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ?
24
czerwca
2020

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), oznacza rozpoczęcie innego niż rolnicze wykorzystanie gruntu.
 
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dotyczy gruntów klas I, II, III, IIIa i IIIb wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego oraz gruntów klas IV, IVa, IVb, V iVI, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego.
 
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na wyłączenie. Wydanie takiej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/ przyjęciem zgłoszenia. Decyzja taka obejmuje teren inwestycji wraz z terenem niezbędnym do funkcjonowania tej inwestycji, tj. dojścia, dojazdy (udziały w drogach dojazdowych) - niezależnie czy zostaną utwardzone.
 
Fakt, że grunt jest zabudowany, nie oznacza, że została wydana decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.
 
Niezależnie od rodzaju inwestycji należy złożyć wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Podczas rozpatrywania wniosku bada się:
  • czy wnioskowany grunt podlega działaniu ustawy w tym zakresie,
  • czy posiada zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze/inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • czy wymagane jest wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa