Projekt edukacyjny - Nowe kwalifikacje Drukuj Zapisz

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje”

logo projektu nowe  kwalifikacje
16
lutego
2021

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie Szkół

 

  •       Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie,
  •       Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach,
  •       Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli - Technikum Pszczelarskie  im. Zofii i Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli,
  •        Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,
  •       Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach.

 

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie  „Nowe kwalifikacje”

1.     Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, respektowanie jego postanowień oraz złożenie poprawnie uzupełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

2.    O przyjęciu do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna, która dokona wstępnej kwalifikacji Uczestników projektu poprzez weryfikację złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

 

 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

- uzyskanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

- uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy (zwiększenie szans na zatrudnienie),

- uzyskanie kwalifikacji zawodowych,

- możliwość zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy,

- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji  przez nauczycielki kształcenia zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu.Informacje o Projekcie dostępne na stronie internetowej Powiatu

w zakładce projektu oraz:

 

- w Biurze Projektu ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. 350 (III piętro), kontakt: 81-528-67-45,
- w sekretariatach szkół,
- u koordynatorów szkolnych.
 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI

I WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót