Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie Lublin Drukuj Zapisz

Logotypy unijne
 
Zakres działań PBBL będzie m.in. polegał na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu.
 
Cele:
 1. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego.
 2. Świadczenie usługi informacji i promocji gospodarczej,
 3. Udzielania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania eksportu.
 
 
 
Zadania Powiatowego Biura Biznes Lubelskie:
 
 1. Audyt potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i społecznego regionu.
 2. Organizacja wydarzeń promocyjno–informacyjnych, warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedsiębiorców, JST, IOB, jednostek naukowych.
 3. Przygotowywanie szkoleń i doradztwa dedykowanego dla kadr zarządzających przedsiębiorstwami z terenu województwa lubelskiego, w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych i wspomagającego rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w kierunku eksportu produktów i usług.
 4. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w konferencjach, kongresach, forach i seminariach krajowych dotyczących inicjatyw klastrowych i innych form współdziałania.
 5. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w imprezach targowo – wystawienniczych regionalnych, krajowych i zagranicznych (w ujęciu branżowym i indywidualnym).
 6. Organizacja zagranicznych misji gospodarczych na rynki kluczowe i wysokiej szansy dla obecnych i potencjalnych eksporterów z regionu.
 7. Organizacja przyjazdowych wizyt studyjnych dla przedsiębiorców, JST, IOB i innych potencjalnych kontrahentów (krajowe i zagraniczne).
 8. Opracowanie systemu przepływu oraz standaryzacji danych z zakresu informacji gospodarczej pomiędzy UMWL i instytucjami z regionu.
 9. Opracowanie i zakup analiz, raportów, i innych dokumentów ogólnodostępnych i branżowych.
 10. Zapewnienie sprawnego systemu wsparcia oferowanego przedsiębiorcom w zakresie podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji lub rozwoju działalności eksportowej.
 11. Stworzenie wysokiej jakości, ogólnie dostępnej bazy danych dotyczącej publicznych i prywatnych terenów inwestycyjnych.
 12. Opracowanie oraz aktualizacja bazy danych przedsiębiorców z regionu poszukujących inwestorów zewnętrznych.
 13. Monitoring potrzeb przedsiębiorców z regionu, w zakresie poszukiwania zewnętrznych odbiorców produktów i usług oraz zakup dostępu do krajowych i międzynarodowych baz.
 14. Organizacja wydarzeń oraz kampanii promocyjnych w celu prezentacji dobrych praktyk, dotyczących rozwoju przedsiębiorczości/sektorów kluczowych oraz wysokiej szansy.
 15. Promocja dobrych praktyk – dotyczy firm, które zainwestowały na Lubelszczyźnie.
 16. Realizacja kampanii promocyjnej kierowanej do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców regionów.
 17. Promocja gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego podczas kluczowych wydarzeń i imprez w regionie i w kraju.
 18. Opracowanie założeń kontynuacji i realizacji programu promocji marek regionalnych.
 19. Promocja potencjału eksportowego Lubelszczyzny.
 20. Promocja oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego.
 21. Podejmowanie działań w zakresie marketingu bezpośredniego oraz innych działań promocyjno–informacyjnych, kierowane do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców innych krajów.

Mapka punktów Biur

Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie

e-mail: pbbl@powiat.lublin.pl 

tel. (81) 81 528 67 61

Aktualności Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie Lublin Drukuj Zapisz

WYSTARTOWAŁ NABÓR WNIOSKÓW W II RUNDZIE KONKURSU SZYBKA ŚCIEŻKA, KIEROWANEJ DO MŚP!

plakat z napisem konkurs szybka ścieżka

13 kwietnia rozpoczął sie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka w rundzie II, skierowanej do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek...

Opublikowane dn. 15-04-2021
Czytaj dalej...

Rusza projekt LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

na zdjęciu znajduje się grupa ubranych oficjalnie ludzi oraz napis z zaproszeniem do udziału w projekcie

LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Maksymalna kwota dotacji wynosi 52 200zł.

Opublikowane dn. 21-01-2021
Czytaj dalej...

Pożyczki unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Napis na czerwonym tle - POWIATOWE BIURO BIZNES LUBELSKIE oraz logotypy dofinansowania

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina" na mocy umowy zawartej z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A. prowadzi Placówkę (Punkt Obsługi Klienta), która obsługuje mikro, małe i średnie...

Opublikowane dn. 03-08-2020
Czytaj dalej...

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Województwa Lubelskiego - NOWY TERMIN NABORU WNIOSKÓW!

Napis na czerwonym tle - POWIATOWE BIURO BIZNES LUBELSKIE oraz logotypy dofinansowania

Nawiązując do zamieszczanych informacji o dotacji na kapitał obrotowy dla mikro- i małych firm z województwa lubelskiego informujemy, iż został wyznaczony nowy termin naboru wniosków.

Opublikowane dn. 24-07-2020
Czytaj dalej...

Darmowe szkolenia na Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Napis na czerwonym tle - POWIATOWE BIURO BIZNES LUBELSKIE oraz logotypy dofinansowania

Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie Lublin serdecznie zachęca wszystkich, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia własnej...

Opublikowane dn. 24-07-2020
Czytaj dalej...

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z województwa lubelskiego

uscisk dłoni

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na kapitał obrotowy podajemy informację odnośnie dotacji w ramach RPO Województwa Lubelskiego.

Opublikowane dn. 22-07-2020
Czytaj dalej...

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z województwa lubelskiego - aktualizacja

zdjęcie podpisywanie dokumentu

W nawiązaniu do zamieszczonej przez nas 1 lipca 2020 roku informacji na temat zaplanowanego na połowę lipca naboru wniosków w ramach "Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego...

Opublikowane dn. 10-07-2020
Czytaj dalej...
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa