Lubelski Obszar Metropolitalny Drukuj Zapisz

Logo LOMLubelski Obszar Metropolitalny to przede wszystkim młode społeczeństwo, wykwalifikowane kadry oraz dobrze rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze. Szeroki rynek zbytu oraz sąsiedztwo Europy Wschodniej i Azji stanowią doskonałą okazję do nawiązywania współpracy handlowej. Znaczącym atutem naszego subregionu są również atrakcyjne oferty inwestycyjne oraz korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w strategicznych branżach. Dopełnieniem potencjału LOM-u są liczne ulgi i zachęty inwestycyjne, relatywnie niskie koszty życia oraz przyjazny klimat dla biznesu.
 

Portret gospodarczy LOM

Przedsiębiorczość Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego koncentruje się głównie wokół aglomeracji miejskich, z których największym ośrodkiem jest Lublin. Łącznie na obszarze LOM zarejestrowanych jest ponad 59 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowi 40% wszystkich firm na Lubelszczyźnie. Zdecydowana większość, bo aż 96%, to przedsiębiorstwa prywatne. Główne kierunki inwestowania obejmują: handel i naprawy, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, edukację, przemysł i usługi.

Około 70% kapitału zagranicznego pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Szwajcarii. Do największych inwestorów należą: Perła Browary Lubelskie S.A., Daimler Chrysler Aerospace – Świdnik, ROTO FRANK Sp. z o.o., Faelbud S.A., Nicols Poland Sp. z o.o., Aliplast Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Permedia S.A. Część spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w LOM należy do przedsiębiorstw, które zainwestowały powyżej 1 mln USD i znajdują się na liście Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie.

Podmioty gospodarcze, zarejestrowane w rejestrze REGON:
  • ogółem – 59 062
  • sektor publiczny – 1 899
  • sektor prywatny – 57 163

W LOM-ie działają także wyspecjalizowane centra usług informatycznych i finansowo-księgowych. Firmy z sektora BPO działające w Lublinie: Genpact, Orange, Intelligo, CRH Żagiel, Telekomunikacja Polska S.A., Polskie Centrum Marketingowe.

Od wielu lat przybywa w regionie inwestycji z sektora BPO. W Lublinie jest ponad 60 tys. m2 powierzchni biurowej, w planach przewiduję się utworzenie kolejnych 70 tys. m2.
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa