Dla Inwestora Drukuj Zapisz

W 2021 r. Powiat Lubelski podpisał z Województwem Lubelskim umowę uczestnictwa Jednostki Samorządu Terytorialnego w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w województwie
lubelskim” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” efektem czego są opracowane poniżej oferty inwestycyjne z terenu Powiatu Lubelskiego.

 

Ikona pdfOferta Inwestycyjna Powiat Lubelski, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.20 MB]

Ikona pdfOferta Osmolice Pierwsze, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [52.77 MB]

Ikona pdfOferta Pszczela Wola, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [62.72 MB]

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa