Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Drukuj Zapisz

e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Flaga i godło Polski - Dofinansowano z Logo Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych
09
listopada
2020

Całkowita wartość inwestycji: 187 500 000 zł

Kwota dofinansowania: 48 930,40 zł
Okres realizacji: 2016 - 2021

OPIS:

Celem projektu jest zapewnienie interesariuszom dostępu do danych i dokumentów gromadzonych 
w powiatowych rejestrach publicznych 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) 
oraz 
udostępnienie e-usług. Efektem prowadzonych działań będzie wykonanie cyfrowej ortofotomapy 
województwa lubelskiego, modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków (EGiB) poszczególnych obrębów, 
utworzenie baz 
danych BDOT500 i GESUT, cyfryzacja dokumentów zasobu, zakup sprzętu i oprogramowania 
oraz rozbudowa istniejących systemów do realizacji 
e-usług. Planowane jest wprowadzenie usług on-line 
związanych z 
udostępnianiem:-danych EGiB (rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów); map ewidencyjnych 
zasadniczych; rejestru cen i wartości nieruchomości z PZGiK; zbiorów danych GESUT,BDSOG,BDOT500 
oraz E-usług umożliwiających zamówienie 
wypisu, wyrysu z EGiB; E-usług obsługi jednostek wykonawstwa 
geodezyjnego i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; E-usług udostępniania 
danych z PZGiK oraz E-usług udzielania 
informacji z EGiB dla komorników. Realizacja projektu definiowana
będzie za pomocą wskaźników produktu i rezultatu o szacowanych wartościach docelowych planowanych 
do osiągnięcia w ramach danego

przedsięwzięcia.

Flaga i godło Polski - Dofinansowano z Logo Rządowy Funduszu Inwestycji LokalnychFlaga i godło Polski - Dofinansowano z Logo Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, dofinansowanie - 356 856,32 zł całkowita wartość inwestycji - 187 500 000 zł

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa