Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Drukuj Zapisz

Zadanie pn: „Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej budowlanej w celu zabezpieczenia zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Flaga i godło z napisem Dofinansowano ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 30 750,00 zł

Kwota finansowania: 30 750,00 zł

Okres realizacji: 2020Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia zabytkowego spichlerza zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka. Projekt zawiera rozwiązania poprawy pracy budowli poprzez wykonanie robót zabezpieczających i uporządkowanie otoczenia obiektu.

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa