Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Drukuj Zapisz

Zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Flaga i godło Polski - Dofinansowano z Logo Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 232 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 232 000,00 zł

Okres realizacji: 2020

Realizacja inwestycji znacząco podniesie estetykę budynku oraz pozwoli ograniczyć straty ciepła poprzez zaoszczędzenie ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Zakres prac obejmuje: Przesuniecie 2-ch otworów drzwiowych i montaż nowych 2-ch szt. drzwi aluminiowych z montażem nadproży, zabudowa 4 okien luksferami, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, docieplenie całego budynku metoda lekka mokra styropian grubości 14 cm.

 

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa