Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Drukuj Zapisz

Zadanie pn: „Opracowanie projektu dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Przychodni Rejonowej w Bychawie” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Flaga i godło polski z napisem Dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Okres realizacji: 2020

Opracowanie dokumentacji pozwoli zmodernizować istniejącą instalację elektryczną  i teletechniczną. Obecna instalacja nie spełnia normy PN-IEC 60364-3:2000 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych).

Celem inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez remont oraz rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa