Zawiadomienia o sesji Drukuj Zapisz

Porządek obrad LV sesji Rady Powiatu w Lublinie

na zdjęciu znajdują się Radni VI Kadencji Rady Powiatu Lubelskiego
18
maja
2023

w dniu 25 maja 2023 r. (godz. 13:00)

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „Wiosenny krajobraz Powiatu Lubelskiego”.
 4. Uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie na II semestr roku szkolnego 2022/2023.
 5. Uroczyste wręczenie nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu w Lublinie  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie za rok 2022.
 10. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023. 
 13. Interpelacje i zapytania radnych. 
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące. 
 16. Zamknięcie sesji.  

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa