Składy komisji Drukuj Zapisz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Tomasz Szpakowski

Wiceprzewodnicząca - Anna Grzywaczewska

Pozostali członkowie: Joanna Kaznowska, Zdzisław Niedbała, Iwona Pulińska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodnicząca - Anna Pawlas

Wiceprzewodniczący - Robert Wójcik

Pozostali członkowie: Marian Golianek, Małgorzata Leszek, Tomasz Szpakowski

 

Komisja Budżetowa:

Przewodniczący - Grzegorz Widelski

Wiceprzewodnicząca - Zofia Sieńko

Pozostali członkowie: Konrad Banach, Beata Gajur, Grzegorz Kozioł, Paweł Pikula, Magdalena Udrycka

 

Komisja Infrastruktury:

Przewodniczący - Andrzej Kłapeć

Wiceprzewodnicząca - Magdalena Udrycka

Pozostali członkowie: Grzegorz Kozioł, Marian Pietraś (do 07.06.2020 r.), Iwona Pulińska, Zofia Sieńko, Mateusz Winiarski (od 29.07.2020 r. ), Robert Wójcik

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący - Marian Golianek

Wiceprzewodniczący - Tomasz Szpakowski

Pozostali członkowie: Edward Jarzynka, Małgorzata Leszek, Maria Studzińska

 

Komisja Edukacji i Kultury:

Przewodnicząca - Joanna Kaznowska

Wiceprzewodniczący - Zbigniew Bernat

Pozostali członkowie: Beata Gajur, Anna Grzywaczewska, Andrzej Kłapeć, Marcin Olszak, Anna Pawlas, Urszula Paździor, Magdalena Udrycka

 

Komisja Organizacyjno-Prawna:

Przewodnicząca - Anna Rynkowska

Wiceprzewodnicząca - Anna Pawlas

Pozostali członkowie: Edward Jarzynka, Zdzisław Niedbała, Sylwia Pisarek-Piotrowska

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Przewodnicząca - Maria Studzińska

Wiceprzewodnicząca - Urszula Paździor

Pozostali członkowie: Marcin Olszak, Zbigniew Bernat, Marian Pietraś (do 07.06.2020 r.), Zofia Sieńko, Grzegorz Widelski, Mateusz Winiarski (od 29.07.2020 r.)

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa