Składy komisji Drukuj Zapisz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Tomasz Szpakowski

Wiceprzewodnicząca - Anna Grzywaczewska

Pozostali członkowie: Joanna Kaznowska, Zdzisław Niedbała, Iwona Pulińska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodnicząca - Małgorzata Leszek

Wiceprzewodniczący - Robert Wójcik

Pozostali członkowie: Marian Golianek, Tomasz Szpakowski, Emilia Białek

 

Komisja Budżetowa:

Przewodniczący - Grzegorz Widelski

Wiceprzewodnicząca - Zofia Sieńko

Pozostali członkowie: Konrad Banach, Beata Gajur, Grzegorz Kozioł, Paweł Pikula, Magdalena Udrycka

 

Komisja Infrastruktury:

Przewodniczący - Andrzej Kłapeć

Wiceprzewodnicząca - Magdalena Udrycka

Pozostali członkowie: Grzegorz Kozioł, Marian Pietraś (do 07.06.2020 r.), Iwona Pulińska, Zofia Sieńko, Mateusz Winiarski (od 29.07.2020 r. ), Robert Wójcik

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący - Marian Golianek

Wiceprzewodniczący - Tomasz Szpakowski

Pozostali członkowie: Edward Jarzynka, Małgorzata Leszek, Maria Studzińska

 

Komisja Edukacji i Kultury:

Przewodnicząca - Joanna Kaznowska

Wiceprzewodniczący - Magdalena Udrycka (objęcie funkcji Wiceprzewodniczącej od 20.05.2022 r.)

Pozostali członkowie: Beata Gajur, Anna Grzywaczewska, Andrzej Kłapeć, Marcin Olszak, Anna Pawlas, Urszula Paździor, Emilia Białek (od 27.01.2022 r.) Zbigniew Bernat (Wiceprzewodniczący Komisji do 10.11.2021 r.)

 

Komisja Organizacyjno-Prawna:

Przewodnicząca - Anna Rynkowska

Wiceprzewodnicząca - Anna Pawlas

Pozostali członkowie: Edward Jarzynka, Zdzisław Niedbała, Sylwia Pisarek-Piotrowska

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Przewodnicząca - Maria Studzińska

Wiceprzewodnicząca - Urszula Paździor

Pozostali członkowie: Marcin Olszak, Zbigniew Bernat (do 10.11.2021 r.), Marian Pietraś (do 07.06.2020 r.), Zofia Sieńko, Grzegorz Widelski, Mateusz Winiarski (od 29.07.2020 r.), Sylwia Pisarek-Piotrowska (od 27.01.2022 r.)

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa