Zawiadomienia o sesji Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 25 listopada 2021 r.

na zdjęciu znajdują się Radni VI Kadencji Rady Powiatu Lubelskiego
18
listopada
2021

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Lublinie
w dniu 25 listopada 2021 r. (godz. 13:00)

 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.   Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.

5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego w roku szkolnym 2020/2021.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego” w Lublinie
i nadania Statutu.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnym Powiatu Lubelskiego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lublinie – Starosty Lubelskiego Pana Zdzisława Antonia.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.

15.   Interpelacje i zapytania radnych.

16.   Wnioski i oświadczenia radnych.

17.   Sprawy bieżące.

18.   Zamknięcie sesji. 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa