Zawiadomienia o sesji Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu VI kadencji w Lublinie

 na zdjęciu znajdują się Radni Powiatu w Lublinie
23
października
2020

Poniżej zamieszczamy porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Lublinie, która odbędzie się dnia 29 października 2020 r.

Porządek XXIII sesji
Rady Powiatu w Lublinie
w dniu 29 października 2020 r.
godz. 13:30

 

 

1.       Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.       Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres do 3 lat  pomieszczenia o pow. 15 m2  znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie, posadowionym na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzew jednostka ewidencyjna Zakrzew, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, oznaczonej jako działka nr 234/4
o pow. 0.4415 ha.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego  o pow. 50 m2  znajdującego się
w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bychawa Miasto jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, oznaczonej jako działka
nr 680/17 o pow. 0.6802 ha.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres do 3 lat  lokalu mieszkalnego o pow. 52 m2 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żuków jednostka ewidencyjna Krzczonów, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, oznaczonej jako działka nr 881/3 o pow. 0.15 ha.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres do 3 lat  lokalu mieszkalnego  o pow. 95,44 m2  znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żuków jednostka ewidencyjna Krzczonów, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, oznaczonej jako działka nr 881/3 o pow. 0.15 ha.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

10.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

12.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.

13. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Nr 1 w Bełżycach.

14. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

15. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/255/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia  dróg  powiatowych: nr 2239L Bełżyce – Chmielnik – Góra od km 0 + 000 do km 0 + 360 długości 0,360 km, nr 2317L ul. 1-go Maja długości 0,130 km,
nr 2318L ul. Grażewicza długości 0,290 km, nr 2320L ul. Klarnera długości 0,230 km, nr 2322L ul. Partyzantów długości 0,120 km, nr 2323L
ul. Prebendarska długości 0,440 km, nr 2326L ul. 1000-lecia długości
0,370 km, nr 2327L ul. Wesoła długości 0,220 km, nr 2329L ul. Zielona długości 0,100 km, nr 2325L ul. Słoneczna długości 0,400 km, nr 2328L
ul. Ks. Bisk. T. Wilczyńskiego długości 1,130 km, nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce (ul. Krakowska, ul. Zielona, ul. Rynek) od km  80+440 do km 81+033 (długości 0,593 km)  + ul. Rynek (łącznik dawnej dr. 747) od km 0+000 do km 0+132 (dł. 0,132km) na terenie miasta Bełżyce, w gminie Bełżyce, na terenie Powiatu Lubelskiego kategorii drogi powiatowej.

16.  Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

17.  Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

18.  Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

19.  Interpelacje i zapytania radnych.

20.  Wnioski i oświadczenia radnych.

21.  Sprawy bieżące.

22.  Zamknięcie sesji. 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa