Zawiadomienia o sesji Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 29 lipca 2020 r.

Rada na zdjęciu grupowym
22
lipca
2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa nabycia, będących własnością Powiatu Lubelskiego, nieruchomości lokalowych tj. garaży i komórek wraz z ułamkowym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, oraz we współwłasności działek gruntu nr 1140/18 i nr 1140/19 położonych w Osmolicach Pierwszych gm. Strzyżewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości lokalowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno – Wierzchowina na terenie Gminy Wysokie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lubelskiego do projektu „Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków -Lublin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Bychawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 12.   Informacja o zakończonych projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Lubelski i podległe jednostki organizacyjne.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji. 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa