Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Drukuj Zapisz

Powiatowy zespół swoim działaniem obejmuje 16 gmin powiatu lubelskiego:
 
 • Bełżyce
 • Borzechów
 • Bychawa
 • Garbów
 • Głusk
 • Jabłonna
 • Jastków
 • Konopnica
 • Krzczonów
 • Niedrzwica Duża
 • Niemce
 • Strzyżewice
 • Wojciechów
 • Wólka Lubelska
 • Wysokie
 • Zakrzew
Miejsce stałego pobytu ustala się na podstawie przepisu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 139 poz 993 z 2006 r. z późn. zm.) i zgodnie z zawartym w ustawie obowiązkiem meldunkowym jest nim miejsce stałego zameldowania.
 
W przypadku osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych podstawą ubiegania się o wydanie orzeczenia jest wskazanie miejsca zameldowania na pobyt czasowy na terenie powiatu lubelskiego
 
STATUS PRAWNY
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) z siedzibą w Lublinie został powołany zarządzeniem nr 86/2002 Starosty Lubelskiego z dnia 1 lipca 2002 r. Zespół działa na podstawie przepisu:
 
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162).
 
 
ZAKRES DZIAŁANIA
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie wydaje:
 
 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • legitymacje osób niepełnosprawnych.

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa