Aktualności sportowe Drukuj Zapisz

WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBLINIE

Screen ze strony Wojewódzkie ZRZESZENIE LUDOWE
23
marca
2023

Uprzejmie informuję, że, 1 marca br. o godz. 13.45, ruszył nabór wniosków do rządowego programu „Klub". Na, tegoroczną edycję programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało rekordową kwotę 75 mln zł, nabór wniosków trwa do 24.04.2023 r. do godziny 23.59.59

Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie,

a Operatorem Województwa Lubelskiego jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Program skierowany jest wyłącznie dla dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, kluby które

chcą skorzystać z dofinansowania muszą spełnić następujące wymogi:

prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie — wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku,

łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych — należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych,

Osobami koordynującymi Program „Klub - 2023" w naszym województwie są:

  • Janusz Wilczek — tel. 668 437 430
  • Jacek Kłos — tel. 504 414 736
  • Sławomir Lenart — tel. 695 735 077

Więcej informacji dotyczących Programu „Klub — 2023" można uzyskać pod adresem: www.rzadowyprogramklub.pl 

Ze sportowym pozdrowieniem
Przewodniczący RW Z LZS w Lublinie

 

Ikona pdfInformacja w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [223.30 KB]

Autor: Gmina Annopol
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa