Gminy Powiatu Drukuj Zapisz

Krzczonów

Krzczonów

Grafika przedstawia Gmine Krzczonów na mapie
 
Gmina: Krzczonów

Wójt gminy: Katarzyna Bryda
tel. 81 566 - 40 - 93
fax. 81 566 - 40 - 93

www.krzczonow.lubelskie.pl

Powierzchnia gminy: 128 km2
Liczba mieszkańców gminy: 5378 osób
Użytki rolne (% pow.ogólnej): 77,7 %
Lasy (% pow. ogólnej): 12,1 %

Sołectwa w gminie: Krzczonów Folwark, Krzczonów Skałka, Krzczonów Sołtysy, Krzczonów Wójostwo, Krzczonów I, Krzczonów II, Krzczonów III, Boży Dar, Zielona, Gierniak, Piotrkówek, Teklin, Kosarzew Dolny, Ksarzew Górny, Kosarzew Stróża, Lewandowszczyzna, Olszanka, Nowiny Żukowskie, Antoniówka, Żuków I, Żuków II, Żuków Kolonia, Policzyzna, Walentynów, Pustelnik, Sobieska Wola I, Sobieska Wola II.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa