Gminy Powiatu Drukuj Zapisz

Niemce

Niemce

Grafika przedstawia Gmine Niemce na mapie
 
Gmina: Niemce
 
Wójt gminy: Krzysztof Urbaś
tel. 81 756 - 15 - 21
fax. 81 756 - 17 - 90
 
 
Powierzchnia gminy: 141 km2
Liczba mieszkańców gminy: 14733 osób
Użytki rolne (% pow.ogólnej): 86 %
Lasy (% pow. ogólnej): 7 %
 
Sołectwa w gminie: Baszki, Boduszyn, Kolonia Bystrzyca, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Kawka, Krasienin, Krasienin Kolonia, Ludwinów, Leonów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Nasutów, Niemce, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Stoczek Kolonia, Swoboda, Wola Niemiecka, Wola Krasienińska, Zalesie.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa