DOŻYNKI 2021 Drukuj Zapisz

Najpiękniejsze wieńce dożynkowe Powiatu Lubelskiego

Wieniec
01
września
2021

Dnia 29 sierpnia 2021r. Komisja Konkursowa w składzie: Bogna Bender - Motyka - Przewodnicząca Komisji - przedstawiciel Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Zofia Sieńko - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lublinie, Aneta Kalinowska - Gałat - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lublinie oceniała wieńce zgłoszone do Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych, Dożynki – Bełżyce 2021.

W misternie wykonanych wieńcach przejawia się silne przywiązanie do ojczystej ziemi, ludowych obyczajów i wiary katolickiej. Wieńce oceniane były w dwóch kategoriach: wieńce tradycyjne i wieńce współczesne. Wieńce tradycyjne wykonywane według starych wzorów  z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych materiałów (kłosów, ziaren, warzyw, owoców i kwiatów), muszą nawiązywać formą do korony wykonanej na szkielecie pałąkowym. Mogą być one płaskie, koliste lub w kształcie stożkowej kopy zboża. Wieńce współczesne - wykonywane w dowolnej technice, z dowolnych materiałów, o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej - odwołują się do aktualnej rzeczywistości społecznej, religijnej czy historycznej.
 
Bieżący rok był wyjątkowy pod względem ilości zgłoszonych wieńców. Wszystkie Gminy Powiatu Lubelskiego zgłosiły wieńce do Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych.  
Za najpiękniejszy wieniec tradycyjny Komisja Konkursowa uznała wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Garbowie, gm. Garbów. W kategorii wieńców współczesnych wygrał wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Maryninie, gm. Konopnica.
 
Wyniki Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych, Dożynki – Bełżyce 2021 przedstawiają się następująco:
 • w kategorii wieńców tradycyjnych Komisja Konkursowa przyznała:
  •  I miejsce i nagrodę w wysokości 1100 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich z Garbowa gm. Garbów;
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Lawenda ze Stasina, gm. Wojciechów;
  • III miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Olszynka” z Olszanki, gm. Krzczonów;
 • w kategorii wieńców współczesnych Komisja Konkursowa przyznała:
  •  I miejsce i nagrodę w wysokości 1100 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich z Marynina, gm. Konopnica;
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich z Czerniejowa, gm. Jabłonna;
  • III miejsce i nagrodę  w wysokości 600 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Karolinki” z Karolina, gm. Garbów.
Każdy z pozostałych zaprezentowanych wieńców został nagrodzony kwotą 500 zł za udział w konkursie. 
 
Dyplomy oraz nagrody wszystkim grupom zgłoszonym do Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych, wręczone zostały przez Starostę Lubelskiego - Zdzisława Antonia. 
 
Wszystkim wykonawcom DZIĘKUJEMY za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY.
 
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa