Aktualności Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie Lublin Drukuj Zapisz

Pożyczki unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Napis na czerwonym tle - POWIATOWE BIURO BIZNES LUBELSKIE oraz logotypy dofinansowania
03
sierpnia
2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina" na mocy umowy zawartej z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A. prowadzi Placówkę (Punkt Obsługi Klienta), która obsługuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadających siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego zainteresowane uzyskaniem „pożyczki unijnej”.

W Biurze LGD „Kraina wokół Lublina” można uzyskać informacje związane  z udzielaniem oraz obsługą pożyczek oraz złożyć dokumenty  związane z uzyskaniem oraz rozliczaniem pożyczki.

Zapraszamy do kontaktu:

LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5,  20-016 Lublin,

tel. 81 532 30 65; 81 534 45 28,

e-mail:biuro@krainawokollublina.pl, www.krainawokollublina.pl

Krótka charakterystyka Produktu:

POŻYCZKA MAŁA

 • kwota pożyczki - do 250.000 zł
 • oprocentowanie preferencyjne – 0,61%
 • okres spłaty - do 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału - do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki - brak
 • wkład własny - brak

POŻYCZKA DUŻA

 • kwota pożyczki od 250.000,01 zł do 1.000.000 zł
 • oprocentowanie preferencyjne – 0,61%
 • okres spłaty - do 8 lat
 • karencja w spłacie kapitału - do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki - brak
 • wkład własny – brak

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, podjęto działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa.

Wprowadzone zmiany w Pożyczce Dużej i Pożyczce Małej:

 • pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności przez MŚP
 • możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek
 • możliwość wprowadzenia 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.
Szczegółowe warunki udzielania wsparcia oraz wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie  https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa