Aktualności Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie Lublin Drukuj Zapisz

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z województwa lubelskiego - aktualizacja

zdjęcie podpisywanie dokumentu
10
lipca
2020

W nawiązaniu do zamieszczonej przez nas 1 lipca 2020 roku informacji na temat zaplanowanego na połowę lipca naboru wniosków w ramach "Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW" informujemy że nabór wniosków na dotację dla mikro i małych firm z województwa lubelskiego rusza 15 lipca 2020 r. o godz. 10:00.

Poniżej znajdą Państwo listę kluczowych informacji wraz z odnośnikiem do dokumentu źródłowego.

 • Przedmiot konkursu:
  • Bezzwrotne dotacje przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa.
 • Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
  • Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
   ul. Wojciechowska 9a,
   20-704 Lublin
 • Dla kogo?
  • Przeznaczone dla osób samozatrudnionych oraz mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Województwa Lubelskiego, które odnotowały spadek obrotów o minimum 30% w ciągu jednego dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. jako skutek zakłóceń spowodowanych przez COVID-19.
   • Jakie przedsiębiorstwo to mikroprzedsiębiorstwo?
    • Mikroprzedsiębiorstwo  definiuje  się  jako  przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  10  pracow­ników  i  którego  roczny  obrót  lub  roczna  suma  bilansowa  nie  przekracza  2  milionów  EUR. (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
   • Jakie przedsiębiorstwo to małe przedsiębiorstwo?
    • Małe  przedsiębiorstwo  definiuje  się  jako  przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  50  pracow­ników  i  którego  roczny  obrót  lub  roczna  suma  bilansowa  nie  przekracza  10  milionów  EUR. (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
 • Kiedy?
  • Nabór wniosków będzie odbywał się od 15 lipca 2020 r. od godz. 10:00 do 22 lipca 2020 r. do godz. 15:00.
 • Ograniczenia:
  • Alokacja środków na ten konkurs: 74 mln PLN.
  • Po przekroczeniu limitu wniosków (5000) lub jeżeli wartość wnioskowanego wsparcia w złożonych w ramach naboru wnioskach o dofinansowanie przekroczy 140% dostępnej alokacji nabór zostanie zakończony przed wskazanym terminem.
 • Wyniki konkursu:
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020 r.
 • Pytania i odpowiedzi:
  • pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl
 • Pełna informacja wraz załącznikami na stronie źródłowej dostępna pod adresem:
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa