Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj Zapisz

Baner

 

Od 1 stycznia 2024 r. na terenie Powiatu Lubelskiego będzie ponownie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację

 

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714 lub e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl Porady udzielane są wg kolejności zgłoszeń w każdej Gminie w Powiecie Lubelskim.

 

Na terenie Powiatu Lubelskiego utworzono 7 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:

  • Punkt Nr 1 w m. Wysokie – punkty mobilne w miejscowościach Krzczonów, Zakrzew;
  • Punkt Nr 2 w m. Głusk – punkty mobilne w miejscowościach Bychawa, Strzyżewice;
  • Punkt Nr 3 w m. Konopnica – punkty mobilne w miejscowościach Jabłonna, Wojciechów,
  • Punkt Nr 4 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie – punkty mobilne w Filiach Powiatowego Urzędu Pracy w miejscowościach Bełżyce i Bychawa.
  • Punkt Nr 5 w m. Jastków – punkt mobilny w miejscowości Garbów;
  • Punkt Nr 6 w m. Niemce – punkt mobilny w miejscowości Wólka;
  • Punkt Nr 7 w m. Bełżyce – punkty mobilne w miejscowościach Niedrzwica Duża, Borzechów.

Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3, 4 powierzono organizacji pozarządowej, natomiast prowadzenie Punktów Nr 5, 6, 7 adwokatom oraz radcom prawnym. Wszystkie punkty usytuowane są w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowym ich umieszczeniu można uzyskać w poszczególnych gminach oraz Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Informacje na temat organizacji pozarządowej prowadzącej w 2024 roku dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lubelskiego można znaleźć pod linkami: http://pomocprawna.oic.lublin.pl/ 

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło osobom chcącym skorzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej (w systemie NPP) lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w systemie NPO) możliwość osobistego umówienia terminu porady. Poradę można umówić m.in. poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/

 

Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców obywatelskich.

Ikona docx Harmonogram NPP na 2024.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 23,57 kB ]

Ikona pdf Harmonogram NPP na 2024.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 58,50 kB ]  

  

Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
 

Gdzie szukać pomocy?

Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
 

 

e-Poradniki na rok 2024: 

Ikona pdf e-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim 2024 cz.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 7,25 MB ]  

Ikona pdf e-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim 2024 cz.2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 10,24 MB ]

Ikona pdf e-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim 2024 cz.3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 6,33 MB ]  

Ikona pdf e-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim 2024 cz.4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 8,30 MB ]

  

e-Poradniki na rok 2023: 

Ikona pdfe-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim 2023 cz.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.59 MB]

Ikona pdf e-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim 2023 cz.2.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 3,39 MB ]

Ikona pdf e-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim 2023 cz.3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 2,19 MB ]

Ikona pdf e-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim 2023 cz.4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 2,82 MB ]

Ikona pdf e-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim 2023 cz.5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 3,22 MB ]

 

e-Poradniki na rok 2022: 

Ikona pdfe-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim cz.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.76 MB]

Ikona pdfe-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim cz.2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.81 MB]

Ikona pdfe-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim cz.3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.22 MB]

Ikona pdfe-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim cz.4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.79 MB]

Ikona pdfe-poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim cz.5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.79 MB]

 

e-Poradniki na rok 2021: 

Ikona pdfE-PORADNIK NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA POWIATU LUBELSKIEGO NA ROK 2021 CZ.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.20 MB]

Ikona pdfE-PORADNIK NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA POWIATU LUBELSKIEGO NA ROK 2021 CZ. 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.96 MB]

Ikona pdfE-PORADNIK NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA POWIATU LUBELSKIEGO NA ROK 2021 CZ. 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.99 MB]

Ikona pdfE-PORADNIK NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA POWIATU LUBELSKIEGO NA ROK 2021 CZ. 4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.29 MB]

Ikona pdfE-PORADNIK NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA POWIATU LUBELSKIEGO NA ROK 2021 CZ. 5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.99 MB]

Ikona pdfE-PORADNIK NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA POWIATU LUBELSKIEGO NA ROK 2021 CZ. 6, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.33 MB]

Ikona pdfE-PORADNIK NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA POWIATU LUBELSKIEGO NA ROK 2021 CZ. 7, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.16 MB]

 

 
Powrót

Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj Zapisz

grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa