Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj Zapisz

Zarządzenie Starosty Lubelskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

logo napis powiat lubelski
11
października
2021

Zarządzenie 98/2021 Starosty Lubelskiego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2021 STAROSTY LUBELSKIEGO
 
 z dnia 8 października 2021 r.
 
 
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2022 r.
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy  prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 945)
– zarządzam co następuje:
 
      § 1.1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2022 r.
 
§ 2. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej stanowi załącznik Nr 1.
 
        § 3.  Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
        § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
STAROSTA LUBELSKI
                                                                                                                                                      
  Zdzisław Antoń
 
 
 
Załączniki:
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa