Zabytki Drukuj Zapisz

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024

powiat lubelski herb logo

 „Powiatowy program opieki nad zabytkami dla powiatu lubelskiego na lata 2021-2024” został opracowany w celu realizacji zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2014 poz. 1446 z późn. zmianami), która to ustawa wprowadza obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami przez samorządy zarówno na szczeblu wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy Zarząd Powiatu sporządza na okres czterech lat powiatowy program opieki nad zabytkami, który po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przyjmuje Rada Powiatu. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
a z jego realizacji Zarząd Powiatu sporządza co dwa lata sprawozdanie, które następnie przedstawia Radzie Powiatu.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024:Ikona pdfPowiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.14 MB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa