Szlaki rowerowe i dydaktyczne Drukuj Zapisz

Szlak rowerowy Gmina Głusk

Rowerzyści

Szlak rozpoczyna się na parkingu za Urzędem Gminy Głusk w sąsiedztwie Biblioteki Gminnej i przystanku MPK. Przed nami 37, 2 km do przejechania. Z tego miejsca ul. Głuską prowadzi w stronę Lublina, gdzie po 400m przed kościołem skręca w prawo ul. Parafialną wzdłuż ogrodzenia cmentarza.

NAZWA: SZLAK ROWEROWY GMINA GŁUSK
Zróżnicowanie terenu: 189 m n.p.m - 236 m n.p.m
Długość szlaku: 37,2 km
Rodzaj nawierzchni: utwardzone, polne, leśne
Liczba postojów: 4 w wyznaczonych miejsach
Trasa szlaku: Głusk - Kalinówka - Kazimierzówka - Kliny - Wilczopole - Majdan Mętowski - Głuszczyzna - Mętów - Ćmiłów - Żabia Wola - Dominów - Prawiedniki

Kościół późnobarokowy pw. św. Jakuba Apostoła z lat 1786-90. Droga prowadzi na początku wzdłuż ogrodzenia i dalej prosto opuszcza Głusk, przechodząc w tereny polne. Droga wznosi się na wysokość 201m n.p.m., dzięki czemu można podziwiać piękny widok na południe od drogi z charakterystyczną rzeźbą terenu dla Wyniosłości Giełczewskiej.

Przed nami w oddali widok na Kalinówkę i zabudowania Abramowic Kościelnych ukrytych w gęstwinie drzew. Po 400m doprowadza do skrzyżowania dróg polnych, gdzie w prawo odchodzi droga do wcześniej widocznych zabudowań Abramowice Kościelne. Dalej szlak wiedzie prosto w kierunku południowo-wschodnim, po 1,1km doprowadza do drogi gruntowej. W tym miejscu szlak rowerowy łączy się z pieszym szlakiem LU-301-c. Po 700m doprowadza do skrzyżowania z końcem drogi wsi Kalinówka. Do tego miejsca łatwo dotrzeć z przystanku autobusowego przy drodze krajowej Lublin – Zamość lub ze Szkoły Podstawowej w Kalinówce.

Dalej prosto na południowy - wschód drogą gruntową, mijając po prawej ogródki działkowe, doprowadza do końca drogi asfaltowej przebiegającej na granicy wsi Kalinówka i Kazimierzówka. W tym miejscu skręca w prawo i po 500m doprowadza do drogi polnej. Na skrzyżowaniu po prawej stronie wśród drzew znajdują się zabudowania.

Szlak skręca w lewo i dalej prosto po 400m doprowadza do końca drogi asfaltowej przebiegającej na granicy wsi Kalinówka i Kazimierzówka. Skręcając w lewo można dotrzeć po ok. 2km do elektrycznego młyna w Kazimierzówce zbudowanego z kamienia wapiennego, z dekoracyjnymi obramieniami z czerwonej cegły, wzniesionego w okresie międzywojennym. Obecnie młyn jest nieczynny.

Dalej szlak przecina drogę asfaltową i ze znakami czerwonego szlaku pieszego, polną drogą dochodzi na skraj Lasu Wierzchowiska. Na rozwidleniu dróg skręca w prawo i dalej drogą pod lasem po 1100m dochodzi do skrzyżowania dróg we wsi Kliny. W prawo odchodzi droga do Wilczopola, a w lewo w Las Wierzchowiska.

Szlak wiedzie prosto dalej skrajem lasu, po 1km doprowadza do początku zabudowań Kolonii Wilczopole. Po prawej stronie mija ujęcie wody pitnej Wilczopole, gdzie zlokalizowano pierwsze stanowisko postojowe (stojaki na rowery i ławeczki).

Dalej szlak skręca w prawo w drogę gruntową pnącą się lekko w górę pozostawiając po lewej stronie zabudowania Kolonii Wilczopole. Po drodze, na wzniesieniu, po lewej stronie mija krzyż. Po 1,7km dochodzi do skrzyżowania z drogą asfaltową Kliny - Majdan Mętowski - Bystrzejowice i skręca w lewo na drogę asfaltową. Tędy prosto na południe ponad 2 km, zostawiając po lewej Las Wierzchowiska, lekkim łukiem w lewo doprowadza do początku zabudowań Majdanu Mętowskiego. Mija skrzyżowanie z drogami gruntowymi Wilczopole Kolonia i Bystrzejowice Drugie i po 200m przed zabudowaniami skręca w prawo.

Drogą częściowo asfaltową wśród rzadkiego szpaleru drzew po 1,5km doprowadza na skraj Lasu Skrzynickiego, mijając wcześniej Leśniczówkę Skrzynice. Przy pierwszych zabudowaniach skręca w prawo między domami i po 150m dochodzi do skrzyżowania, przy którym znajduje się okazały krzyż.

Tu skręca w lewo razem ze znakami szlaku partyzanckiego LU-5562-z i prowadzi dalej przez wieś Majdan Mętowski w kierunku zachodnim. Droga wychodząc ze wsi zaczyna piąć się pod górę, aby po prawie 3km doprowadzić do skrzyżowania dróg polnych. Po prawej stronie na wprost w gęsto zarośniętym sadzie widoczne są zabudowania wsi Dominów. Szlak skręca w lewo i polną szeroką drogą po 600m doprowadza do drogi gruntowej Dominów – Skrzynice.

Dalej droga wiedzie piaszczystym gościńcem wśród malowniczo pofałdowanych pól w kierunku południowych, aż do punktu wysokościowego 212,1 m n.p.m. Z tego miejsca widać już dobrze zabudowania we wsi Skrzynice Drugie, po prawej Mętów i Głuszczyzna oraz dolinę rzeki Czerniejówki. Szlak skręca w prawo i po ok. 600m dojeżdżamy do drogi asfaltowej w Mętowie, wzdłuż doliny Czerniejówki. Od tego miejsca podąża w kierunku północnym mijając co jakiś czas z lewej strony mosty prowadzące do drogi Lublin- Biłgoraj.

Po prawie 3 km docieramy do mostu w Mętowie naprzeciwko szkoły. W tym miejscu 250m wcześniej szlak ponownie łączy się ze znakami szlaku pieszego LU-5562-z. Dalej prowadzi na północ mijając tuż za mostem, po lewej stronie, nieczynny młyn z XIXw oraz murowane czworaki z pocz. XX w.

Szlak wiedzie drogą asfaltową wijąc się wzdłuż Czerniejówki przez 2km, aż do początku zabudowań zespołu dworsko- parkowego w Dominowie. Tu kończy się droga asfaltowa i szlak prowadzi wąską ścieżką w głąb parku. Z lewej strony początek stawów na Czerniejówce, po prawej wyłania się budynek Schroniska dla nieletnich na terenie zespołu dworsko-parkowego w Dominowie. Od XVI w. wzmiankowany był tu tuż przed dworem, folwark z ogrodem. Do dzisiaj przechowały się relikty założenia XIX w. - przebudowany dwór, wzniesiony w k. XIX w. dla Stroynowskich, neogotycka brama wjazdowa z budynkiem gospodarczym oraz ślady parku - szpaler grabowy i nieliczne pomnikowe drzewa. Zachowała się również częściowo zabudowa folwarczna.

Po prawej stronie znajduje się również kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy którym zlokalizowano kolejne miejsce postojowe (stojaki na rowery i ławki). Dominów jest jedynym zachowanym na terenie gminy zespołem dworsko- parkowym. Z tego miejsca jeszcze 200m do skrzyżowania i dalej w lewo przez most między stawami dojeżdżamy do pętli autobusowej MPK w Dominowie na drodze Lublin-Biłgoraj. W tym miejscu szlak przecina drogę prawie na wskroś z lekkim odbiciem w lewo wchodzi w ul. Barwną.

Zaraz na początku ulicy po prawej stronie sklep spożywczy i dobre miejsce na odpoczynek. Dalej prosto ul. Barwną, wąską drogą asfaltową między zabudowaniami po 500m skręca w prawo w ul. Podleśną. Teraz tylko 250m prosto, na skrzyżowaniu skręca w lewo w drogę leśną która prowadzi skrajem lasu przez ponad 1,5km do Lasu Dąbrowa. Przed nami ściana lasu. W tym miejscu szlak łączy się z szlakiem konnym prowadzącym po Lesie Dąbrowa. Skręca w lewo i po 400m wprowadza w las. Z tego miejsca prosto w kierunku południowym, aby po 2,5km doprowadzić do drogi asfaltowej Mętów - Prawiedniki. Szlak przecina drogę i dalej prosto, tym razem ze znakami szlaku pieszego LU-5562-z prowadzi skrajem lasu pozostawiając po prawej stronie zabudowania wsi Prawiedniki Kolonia. Znaki szlaku pieszego po 300m odbijają w lewo w las natomiast szlak rowerowy dociera po 150m do miejsca z okazałym drewnianym krzyżem, gdzie można odpocząć na drewnianych ławeczkach i stołach. Od tego miejsca po 350m skręca w prawo w polną drogę wiodącą do Prawiednik przez Wygon II. Z początku droga polna z czasem przechodzi w gruntową, aby po ponad 1km zmienić się w asfaltową nawierzchnię. Na odcinku od lasu do Prawiednik wiedzie malowniczą drogą porośniętą w wielu miejscach starymi lipami oraz widokiem na dolinę rzeki Bystrzycy. Po przejechaniu 3600m dociera do Prawiednik i drogi asfaltowej Lublin-Bychawa usytuowanej wzdłuż doliny Bystrzycy, gdzie szlak kończy swój bieg. Łączna długość szlaku wynosi 37,2 km.

Opis ciekawszych miejsc na szlaku rowerowym
Głusk – kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Początki parafii w Głusku datuje się na rok 1398, wtedy też wybudowano pierwszy, zapewne drewniany kościół. W II poł. XV w. Jan Długosz wspomina o parafii Abramowice i wchodzących w jej skład wsiach Ćmiłów, Dominów i Wilczopole. W 1688 r. Głusk uzyskuje prawa miejskie. W latach 1786 – 1790 wybudowano murowany kościół w stylu późnego baroku. W I poł. XIX w założono istniejący obecnie cmentarz parafialny a w latach 1925 – 1927 wnętrze kościoła pokryto secesyjną polichromią, która bez żadnych zmian przetrwała do dnia dzisiejszego. Proboszczem parafii jest ks. Zbigniew Pietrzela.www.kuria.lublin.pl/parafie/lublin- sw_jakuba

Ogródki działkowe „Kalina” w Kalinówce obejmują obszar 11,5 ha, które należą do kompleksu ogrodu im. „Obrońców Westerplatte” w Świdniku. Wyznaczono 265 działek, których użytkownikami są pracownicy i emeryci z PZL Świdnik. Ogród zorganizowany został w 1987 r. Ogród z racji swojego pięknego zagospodarowania zdobywał wielokrotnie nagrody w konkursach ogrodów im. „Obrońców Westerplatte”.

Zespół Szkół w Kalinówce jest niewielką, ale stale rozwijającą się placówką. Uczy się tam obecnie około 170 uczniów w klasach od przedszkola, klasy „0” do III gimnazjum. Lekcje odbywają się w godzinach 8:00 – 14:30, ale dzieci mają możliwość korzystania ze świetlicy do godziny 16:30. W tym czasie odbywają się różnorodne zajęcia pozalekcyjne m.in. plastyczne, teatralne, sportowe i muzyczne. Dzieci mogą uczyć się tańca nowoczesnego oraz gry na instrumentach muzycznych. Szkoła ma długą historię, która sięga roku 1937. Budynek był kilka razy przebudowywany. Obecnie składa się z dwóch oddzielnych części: starszej w której uczą się uczniowie szkoły podstawowej oraz nowej – gimnazjalnej. Sala gimnastyczna jest nowa, ale niezbyt duża. Szkoła posiada również nowoczesną pracownię komputerową, dobrze wyposażone pracownie: geograficzno - przyrodniczą i fizyczno – chemiczną. Dyrektorem Zespołu Szkól jest P. Małgorzata Guellard.www.szkola.kalinowka.eu

Kazimierzówka kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Jego Budowę rozpoczęto w roku 1987. Posiada charakterystyczną neoromańską bryłę. Wybudowano go, wykorzystując drewniane elementy wyposażenia, stojącego tu wcześniej XVIII - wiecznego kościółka. Do dziś zachowały się z niego dwa ołtarze drewniane, ambona, organy piszczałkowe. Parafia w Kazimierzówce została erygowana 14 listopada 1947 r. przez ówczesnego bp. lubelskiego ks. Stefana Wyszyńskiego. Proboszczem parafii jest ks. Józef Swatowski.

Kazimierzówka młyn elektryczny pochodzący z okresu międzywojennego, wymurowany z kamienia wapiennego, z narożami i obramowaniami naroży okiennych, wykonanymi z cegły ceramicznej. Obecnie młyn jest nieczynny.

Zespół Szkół w Wilczopolu Jest to szkoła z ogromnymi tradycjami. Istnieje od 1916 roku, najpierw jako szkoła podstawowa, a od 2003 roku szkoła podstawowa w Wilczopolu została połączona z oddziałem zamiejscowym Gimnazjum w Mętowie w jedną jednostkę organizacyjną – Zespół Szkół w Wilczopolu. W nowej jednostce podjęło naukę 200 uczniów - w tym 130 w Szkole Podstawowej i 70 uczniów w Gimnazjum. Zespół Szkół w Wilczopolu posiada doskonałą bazę dydaktyczną. Znajdują się tu min. pracownia języków obcych, fizyczna, chemiczna, matematyczna, techniczna, informatyczna. Wszystkie sale są nie tylko estetycznie urządzone, ale wzbogacone o stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Szkoła zapewnia całodzienne wyżywienie oraz opiekę wychowawczą.

W ramach zajęć pozalekcyjnych oferuje: świetlicę, zajęcia sportowe, zajęcia dodatkowe, zajęcia w pracowni komputerowej, zajęcia muzyczne, korzystanie ze znakomitej bazy sportowej: siłowni, sali gimnastycznej i boiska, czytelnię i bibliotekę szkolną. Dyrektorem Zespołu Szkół jest P. Ewa Radko.www.wilczopole.w.interia.pl

Wilczopole Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP Matki Bożej SiewnejPrace budowlane przy wznoszeniu świątyni prowadzono w latach 1985-87. Rektorem budowniczym kościoła był ks. Adam Szponar 10.07.1988 r. kościół pobłogosławił bp Ryszard Karpiński. Wieża kościelna wraz z dzwonami została poświęcona przez abpa Bolesława Pylaka w 1998 r. Plebania stanowi zasadniczo oddzielny budynek, choć jest połączona z kościołem częścią katechetyczną. Oddano ja do użytku w 1992 r. Konsekracja kościoła w 2004 roku przez abp. J. Życińskiego. Proboszczem parafii jest ks. Robert Muszyński.www.wilczopole.kuria.lublin.pl

Jałowiec pospolity w Wilczopolu Pomnik przyrody o obwodzie pnia 85 cm rosnący w pasie drogi powiatowej Wilczopole - Kliny przy posesji P. Chrząstowskiego, ok. 100 m przed kościołem jadąc od strony Klin, po stronie lewej. Ustanowiony pomnikiem przyrody w 1977 r. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie. Jest to największa placówka dydaktyczna na terenie naszej Gminy. Uczęszcza do niej prawie 500 uczniów (w tym ok. 80 przedszkolaków). Zespół szkół jest bardzo przyjazny dla uczniów, położony w cichym i spokojnym miejscu, posiada sklepik szkolny, pracownię komputerową, pełnowymiarową halę sportową. Od 2000 roku funkcjonuje jako Zespół Szkół po utworzeniu Gimnazjum. Od 2006 r. nosi imię Jana Pawła II. Dodatkowo przy szkole od 2005 r. funkcjonuje przedszkole Kubuś. Dyrektorem jest p. Romana Michałkiewicz – Romaniuk.www.zsmetow.boo.pl

Kościół parafialny pw. Świętego Ducha w Ćmiłowie Parafia w Ćmiłowie powstała w 1987 r. W dniu 22 V 1991 r. Biskup Lubelski wydał akt erekcyjny parafii. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła został ks. Józef Ciesielczuk obecnie przebywający na misjach w Brazylii. Wraz z utworzeniem samodzielnego ośrodka duszpasterskiego rozpoczęto budowę kompleksu sakralnego, łączącego świątynie oraz plebanię. Zasadnicze prace sfinalizowano w 1996 r. W 2002 roku odbyła się uroczysta konsekracja Kościoła. Proboszczem parafii jest ks. Józef Czerwieniec.www.cmilow.kuria.lublin.pl

Zespół dworsko – parkowy w Dominowie. Na terenie Dominowa znajduje się najcenniejszy zabytek w Gminie Głusk, wpisany do rejestru zabytków. Jest nim pozostałość zespołu dworsko-parkowego i folwarcznego. Od XVI w. wzmiankowany był tu tuż przed dworem, folwark z ogrodem. Do dzisiaj przechowały się relikty założenia XIX w. – przebudowany dwór, wzniesiony w k. XIX w. dla Strojnowskich, neogotycka brama wjazdowa z budynkiem gospodarczym oraz ślady parku – szpaler grabowy i nieliczne pomnikowe drzewa. Zachowała się również częściowo zabudowa folwarczna. Dominów jest jedynym zachowanym na terenie gminy zespołem dworsko-parkowym. Obiekt jest użytkowany jako Schronisko dla nieletnich, a wymaga ze względu na walory zabytkowe, sanacji i szerszego udostępnienia. Na terenie parku zachowało się szereg cennych drzew: klon pospolity, wierzba, szpaler grabowy, oraz hodowlane stawy rybne.

Orlik 2012 w Dominowie. W 2009 r. ukończono budowę zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Dominowie w ramach II edycji programu Ministerstwa Sportu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Powstało boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m o nawierzchni poliuretanowej.

Boiska wyposażone zostały w sprzęt sportowy, na obiekcie znajduje się ponadto budynek zaplecza socjalnego składający się z sześciu modułów, wykonano piłkochwyty o wysokości 6 metrów, ogrodzenie terenu o wysokości 4 metry, zamontowano oświetlenie terenu na 8 masztach o wysokości 12 m. Prace przy budowie zespołu boisk zakończyły się w grudniu 2009 r. Obiekt został wyposażony w system monitoringu. Ponadto wokół kompleksu nasadzone zostały drzewka, krzewy, rabatki kwiatowe i trawniki. Aby ułatwić dojazd do ORLIKA Gmina wybudowała drogę dojazdową i parking z kostki brukowej. Dzięki realizacji tego zadania powstała droga dojazdowa z chodnikiem, 20 stanowisk dla samochodów osobowych, 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych oraz 5 stanowisk dla autokarów wraz z placem manewrowym. Lipa drobnolistna Pomnik przyrody w Prawiedniki – Kolonia. Lipa o obwodzie pnia 315 cm.

Dąb szypułkowy Pomnik przyrody w Prawiednikach – Kolonii rosnący przy asfaltowej drodze gminnej. Dąb o obwodzie pnia 290 cm został ustanowiony pomnikiem przyrody w 1999 r.

Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach Pierwsze zajęcia w szkole rozpoczęły się 1 września 1974 roku. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce naukowe min. funkcjonującą od 2005 roku nową pracownię komputerową. W kwietniu 2008 r. oddano do użytku salę sportową o wymiarach 36 x 18 m. Obecna pani dyrektor Marzena Lisowska pełni swoją funkcję od 2004 roku. W 2010 roku szkole nadano imię Kornela Makuszyńskiego

Hodowlane stawy rybne zlokalizowane w Prawiednikach przy drodze w kierunku Nowin, w których można złowić zawsze świeżą rybę lub zamówić przygotowaną do zjedzenia w pobliskiej restauracji.www.prawiedniki.com

Przebieg szlaku w portalu GPsies.com

Ikona pdfSchamet szlaku rowerowego na terenie Gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [282.80 KB]

Informacja pochodzi ze strony www.glusk.pl

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa