AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Lublinie

na zdjęciu znajdują się Radni VI Kadencji Rady Powiatu Lubelskiego
23
czerwca
2022

XLIV sesja Rady Powiatu w Lublinie odbędzie się w dniu 30 czerwca br. o godz. 13:00.

Porządek obrad XLIV sesji
Rady Powiatu w Lublinie
w dniu 30 czerwca 2022 r.
  (godz. 13:00)
 
 
 
 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.

5.      Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Lubelskiego za 2021 r. i podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Lublinie.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Lublinie.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno – Wierzchowina    kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia do kategorii drogi gminnej.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lubelskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubelski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi
i przekazania skargi zgodnie z właściwością.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbów.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłonna.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niedrzwica Duża.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce.

26.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.

27.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów.

28.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wólka.

29.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie.

30.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew.

31.   Interpelacje i zapytania radnych.

32.   Wnioski i oświadczenia radnych.

33.   Sprawy bieżące.

34.   Zamknięcie sesji. 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa