AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Lublinie

członkowie rady powiatu lubelskiego vi kadencji
18
lutego
2021

XXVII sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 13:00.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 484/8 o pow. 0,0108 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Wilczopole jednostka ewidencyjna Głusk

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.

9. Informacja o zakończonych projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Lubelski i podległe jednostki organizacyjne.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy bieżące.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

 

.

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa