2024 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Drukuj Zapisz

Zadanie pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice" współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna 
i Strzyżewice" współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
16
lutego
2024

Całkowita wartość inwestycji: 32.060.338.92 zł

Kwota dofinansowania: 22.442.237,24 zł

Data podpisania umowy Nr 56 RFRD/36/P/2024 - dnia 01.02.2024 r.

Okres realizacji: 2024-2025 rok

 

 

Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zrealizowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym stanowiącym działanie komplementarne do stworzenia spójnego 
i zintegrowanego systemu transportowego na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy rozbudowie drogi zostanie poprawiony komfort 
i bezpieczeństwo jazdy podróżnych oraz bezpieczeństwo pieszych. Droga zapewni dogodny dostęp 
do ośrodków administracyjno-gospodarczych, terenów inwestycyjnych, umożliwi realizację potrzeb 
w zakresie transportu publicznego. Realizacja projektu przyspieszy proces urbanizacji terenów przez które przebiega przebudowana droga, rozwój lokalnej społeczności, rozwój mikroregionu.

 W wyniku realizacji inwestycji zostaną m.in. wykonane: podbudowy, nowa nawierzchnia, chodniki, pobocza, przejścia dla pieszych, oświetlenie dedykowane dla przejść dla pieszych, zostanie wykonane 
odwodnienie drogi, zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi (107169L, 107239L,107240L, 107173L) oraz z drogą powiatową nr 2280L, zostaną zamontowane urządzenia BRD.

 


 Długość ciągu komunikacyjnego objęta zadaniem to: 7 509 km, w tym:

drogi powiatowej nr 2269L - 3 026 km oraz drogi powiatowej nr 2276L – 4 483 km.

 


Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

 1. Branża telekomunikacyjna (kanał technologiczny);
 2. Branża drogowa:
  •  roboty przygotowawcze,
  •  roboty ziemne,
  •  odwodnienie korpusu drogowego,
  •  podbudowy,
  •  nawierzchnie,
  •  roboty wykończeniowe,
  •  oznakowanie i urządzenia ruchu,
  • elementy ulic,
  • mury oporowe;
 3. Branża elektroenergetyczna (przebudowa oświetlenia drogowego)
 4. Wykonanie tablicy informacyjnej.

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa