2024 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Drukuj Zapisz

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów” współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zdjęcie przedstawia grafikę z polską flagą po lewej stronie i godłem Polski po prawej. Poniżej napis: "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg".
10
stycznia
2024

Całkowita wartość inwestycji: 14.608.987,93 zł

Kwota dofinansowania: 10.226.291,55 zł

Data podpisania umowy Nr P/RFRD/9/2024 - dnia 06.11.2023 r.

Okres realizacji: 2024-2025 rok

 

Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zrealizowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym stanowiącym działanie komplementarne do stworzenia spójnego  i zintegrowanego systemu transportowego na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy rozbudowie drogi zostanie poprawiony komfort  i bezpieczeństwo jazdy podróżnych oraz bezpieczeństwo pieszych. Droga zapewni dogodny dostęp  do ośrodków administracyjno-gospodarczych, terenów inwestycyjnych, umożliwi realizację potrzeb 
w zakresie transportu publicznego. Realizacja projektu przyspieszy proces urbanizacji terenów przez które przebiega przebudowana droga, rozwój lokalnej społeczności, rozwój mikroregionu.

 W wyniku realizacji inwestycji zostaną m.in. wykonane: podbudowy, nowa nawierzchnia, chodniki, pobocza, przejścia dla pieszych, oświetlenie przejść dla pieszych, kanał technologiczny, zostaną zamontowane urządzenia BRD, zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami publicznymi: 2302L, 107284L, 107271L, 2272L, usunięcie kolizji. 

Długość drogi objęta zadaniem to: 3,076 km.


Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

 1. Branża telekomunikacyjna (kanał technologiczny);
 2. Branża drogowa:
  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  •  odwodnienie korpusu,
  •  podbudowy,
  •  nawierzchnie,
  •  roboty wykończeniowe,
  •  oznakowanie i urządzenia ruchu,
  •  elementy ulic,
  •  zieleń;
 3. Branża telekomunikacyjna (usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. oraz Fibee);
 4. Branża elektroenergetyczna (usunięcie kolizji PGE),
 5. Branża elektroenergetyczna (usunięcie kolizji oświetlenia drogowego);
 6. Branża sanitarna (usunięcie kolizji sieć wodociągowa);
 7. Wykonanie tablicy informacyjnej.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa