2023 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Drukuj Zapisz

Budowa chodnika w miejscowości Chmiel Pierwszy w ciągu drogi powiatowej nr 2272L

Zdjęcie przedstawia grafikę z polską flagą i godłem Polski po prawej stronie. Po lewej napis: "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg".
24
listopada
2023

Całkowita wartość inwestycji: 2 474 571,02 zł

Kwota dofinansowania: 1 858 190,84 zł

Okres realizacji: 2023 rok 

Data podpisania Umowy Nr P/BRD/9/2023 - 16.11.2023 r.

Cel zadania: Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu oraz poprawa jakości życia mieszkańców wsi Chmiel Pierwszy.

 

Zakres zadania obejmuje:

 • budowę chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • budowę, przebudowę, remont zjazdów,
 • budowę dwóch przejść dla pieszych,
 • odtworzenie istniejącego rowu drogowego,
 • wydłużenie przepustu znajdującego się pod jezdnią drogi powiatowej,
 • wymianę przepustów pod zjazdami,
 • wycinkę drzew i krzewów.

Łączna długość budowanego chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wynosi ok. 1203 m. Szerokość chodnika wynosi 2,00m, szerokość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 3,00m

 

Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

 1. Roboty przygotowawcze,
 2. Roboty rozbiórkowe,
 3. Roboty ziemne,
 4. Odwodnienia
 5. Podbudowy,
 6. Nawierzchnie,
 7. Roboty wykończeniowe,
 8. Organizacja ruchu,
 9. Elementy ulic,
 10. Przejście dla pieszych (radarowy wyświetlacz prędkości, oświetlenie, balustrady)
 11. Działania informacyjne.
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa