2023 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Drukuj Zapisz

Budowa chodnika w miejscowości Chmiel Drugi w ciągu drogi powiatowej nr 2272L

Zdjęcie przedstawia grafikę z polską flagą i godłem Polski po prawej stronie. Po lewej napis: "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg".
24
listopada
2023

Całkowita wartość inwestycji: 1 007 251,12 zł

Kwota dofinansowania: 761 732,16 zł

Okres realizacji: 2023 rok 

Data podpisania Umowy Nr P/BRD/40/2023 - 15.11.2023 r.

Cel zadania: Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu oraz poprawa jakości życia mieszkańców wsi Chmiel Drugi.

 

Zakres zadania obejmuje:

 • budowę chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • remont zjazdów indywidualnych,
 • wymianę przepustu pod zjazdem,

Łączna długość budowanego chodnika wynosi ok. 752 m. Szerokość chodnika wynosi 2,00m.

 

Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

 1. Roboty przygotowawcze,
 2. Roboty rozbiórkowe,
 3. Roboty ziemne,
 4. Odwodnienia
 5. Podbudowy,
 6. Nawierzchnie,
 7. Roboty wykończeniowe,
 8. Elementy ulic,
 9. Działania informacyjne.
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa