2023 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Drukuj Zapisz

Zadanie pn.: „REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2310L MACIEJÓW - ANTONIÓWKA - TOKARÓWKA NA ODCINKU OD KM 0+070 DO KM 0+438 I OD KM 3+250 DO KM 4+020" WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Logo z napisem dofinansowano ze środków rządowego Funduszu Rozwoju dróg flaga polskiej godło polski
18
października
2023

Całkowita wartość inwestycji: 1.525.296,05 zł

Kwota dofinansowania: 915.177,63 zł

Data podpisania Umowy Nr P/R/15/2023  -  dnia 04.10.2023 r.

Okres realizacji: 2023 rok

 


Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zrealizowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym stanowiącym działanie komplementarne do stworzenia spójnego 
i zintegrowanego systemu transportowego na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy remoncie drogi zostanie poprawiony komfort 
i bezpieczeństwo jazdy podróżnych oraz bezpieczeństwo pieszych. Droga zapewni dogodny dostęp 
do ośrodków administracyjno-gospodarczych, terenów inwestycyjnych, umożliwi realizację potrzeb 
w zakresie transportu publicznego. Realizacja projektu przyspieszy proces urbanizacji terenów przez które przebiega przebudowana droga, rozwój lokalnej społeczności, rozwój mikroregionu.

 W wyniku realizacji inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego,

pobocza z kruszywa, zostaną dostosowane rzędne istniejących zjazdów do nowych rzędnych drogi 
w zakresie pasa drogowego.

 

 W ramach zadania zostaną wyremontowane dwa odcinki drogi powiatowej nr 2310L o łącznej długości 1138 m.

 

Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

  1. Roboty przygotowawcze,
  2. Roboty rozbiórkowe,
  3. Podbudowy,
  4. Nawierzchnie,
  5. Roboty wykończeniowe,
  6. Elementy ulic,
  7. Wykonanie tablicy informacyjnej.
Zdjęcie przedstawia grafikę z polską flagą, herbem Polski i napisem "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na szaro-białym tle.
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa