2023 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Drukuj Zapisz

Zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2286L Piotrków-Kolonia -Olszanka Żuków w miejscowości Piotrkówek i Żuków Drugi” współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Logo z napisem dofinansowano ze środków rządowego Funduszu Rozwoju dróg flaga polskiej godło polski
18
października
2023

 

Całkowita wartość inwestycji: 3.315.676,33 zł
Kwota dofinansowania: 1.869.405,80 zł
Data podpisania Umowy Nr P/R/14/2023 - dnia 04.10.2023 r.
Okres realizacji: 2023 rok 


Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zrealizowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym stanowiącym działanie komplementarne do stworzenia spójnego  i zintegrowanego systemu transportowego na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy remoncie drogi zostanie poprawiony komfort  i bezpieczeństwo jazdy podróżnych oraz bezpieczeństwo pieszych. Droga zapewni dogodny dostęp  do ośrodków administracyjno-gospodarczych, terenów inwestycyjnych, umożliwi realizację potrzeb  w zakresie transportu publicznego. Realizacja projektu przyspieszy proces urbanizacji terenów przez które przebiega przebudowana droga, rozwój lokalnej społeczności, rozwój mikroregionu.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa, zostaną dostosowane rzędne istniejących zjazdów do nowych rzędnych drogi  w zakresie pasa drogowego.

Zadaniem zostały objęte dwa odcinki drogi powiatowej nr 2286L o długości 1700 m i 995 m (łącznie 2 695 m).


Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

  1. Roboty przygotowawcze,
  2. Roboty rozbiórkowe,
  3. Podbudowy,
  4. Nawierzchnie,
  5. Roboty wykończeniowe,
  6. Elementy ulic,
  7. Wykonanie tablicy informacyjnej.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa