2023 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Drukuj Zapisz

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany – Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19” współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej: Funduszu Dróg Samorządowych)

Grafika dofinansowania Flaga i Godło Polski i napis Dofinansowano ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg
06
kwietnia
2023

Całkowita wartość inwestycji: 18.349.770,65 zł

Kwota dofinansowania: 11.009.862,39 zł

Okres realizacji: 2023 rok

 

Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zrealizowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym stanowiącym działanie komplementarne do stworzenia spójnego 
i zintegrowanego systemu transportowego na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy rozbudowie drogi zostanie poprawiony komfort i bezpieczeństwo jazdy podróżnych oraz bezpieczeństwo pieszych. Droga zapewni dogodny dostęp do ośrodków administracyjno-gospodarczych, terenów inwestycyjnych, umożliwi realizację potrzeb w zakresie transportu publicznego. Realizacja projektu przyspieszy proces urbanizacji terenów przez które przebiega przebudowana droga, rozwój lokalnej społeczności, rozwój mikroregionu.

            W wyniku realizacji inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną wykonane nowe chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo - rowerowy, przejścia dla pieszych, zostaną przebudowane skrzyżowania z DK19 oraz DW 834, wybudowany zostanie kanał technologiczny. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, zostaną zamontowane urządzenia brd m.in. w postaci drogowej balustrady U-11a, słupków prowadzących U-1a, tablic prowadzących U-3a, U-3b, U-3c,U-3d i U-3e. 

            

            Długość odcinka drogi powiatowej objętej zadaniem to 3 363 mb.

 

Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

1. Roboty przygotowawcze,

2. Roboty ziemne,

3. Odwodnienie korpusu drogowego,

4. Podbudowy,

5. Nawierzchnie,

6. Roboty wykończeniowe,

7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

8. Elementy ulic,

9. Zieleń,

10.Inne roboty - mury oporowe,

11. Branża telekomunikacyjna – budowa kanału technologicznego,

12. Branża elektroenergetyczna - usunięcie kolizji PGE

13. Branża telekomunikacyjna – usunięcie kolizji(Orange, LRSS)

14. Branża sanitarna – usunięcie kolizji (PSG, sieć wodociągowa)

15. Wykonanie tablicy informacyjnej.

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa