2023 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Drukuj Zapisz

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I” współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Grafika dofinansowania Flaga i Godło Polski i napis Dofinansowano ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg
06
kwietnia
2023

Całkowita wartość inwestycji: 27.981.162,50 zł

Kwota dofinansowania: 15.968.532,04 zł

Okres realizacji: 2023-2024

 

Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zrealizowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym stanowiącym działanie komplementarne do stworzenia spójnego
i zintegrowanego systemu transportowego na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy rozbudowie drogi zostanie poprawiony komfort
i bezpieczeństwo jazdy podróżnych oraz bezpieczeństwo pieszych. Droga zapewni dogodny dostęp
do ośrodków administracyjno-gospodarczych, terenów inwestycyjnych, umożliwi realizację potrzeb
w zakresie transportu publicznego. Realizacja projektu przyspieszy proces urbanizacji terenów przez które przebiega przebudowana droga, rozwój lokalnej społeczności, rozwój mikroregionu.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną wykonane nowe chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, przejścia dla pieszych, odwodnienia, zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi: 106967L, 106965L, 106966L 106964L,106963L, wybudowany zostanie kanał technologiczny. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, zostaną zamontowane urządzenia brd w postaci m.in. drogowej bariery ochronnej U-14a, słupków prowadzących U-1a, tablic prowadzących U-3c, U-3d.

 

Długość odcinka drogi powiatowej objętej zadaniem to 4 070 mb.

 

Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

 1. Roboty przygotowawcze,
 2. Roboty ziemne,
 3. Odwodnienie korpusu drogowego,
 4. Podbudowy,
 5. Nawierzchnie,
 6. Roboty wykończeniowe,
 7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 8. Zieleń,
 9. Elementy ulic,
 10. Przebudowa oświetlenia drogowego,
 11. Usunięcie kolizji -PGE,
 12. Budowa kanału technologicznego,
 13. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.,
 14. Branża sanitarna – usunięcie kolizji PSG,
 15. Wykonanie tablicy informacyjnej.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa