Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj Zapisz

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert dotyczących prowadzenia punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Napis na tablicy Nieodpłatna pomoc prawna
27
listopada
2020

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizacje pozarządowe punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r.

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 423/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizacje pozarządowe punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2021 r. dokonuje się wyboru ofert:

- w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Konopnicy - oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, z siedzibą w Lublinie ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin

- w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Głusku – oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26,  20-213  Lublin

- w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w  Wysokiem - oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26,  20-213  Lublin

Ww. organizacje otrzymają dotację w łącznej kwocie 192.060,00 zł (Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND – 128.040,00 zł, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE - 64.020,00 zł)przewidzianej w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu powiatu lubelskiego na rok 2021, w tym na prowadzenie jednego punktu 60.060,00 zł oraz 3.960,00 zł na edukację prawną. Szczegółowe warunki realizacji zadań określą umowy zawarte z ww. podmiotami. Realizacja zadania odbędzie się w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa