Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj Zapisz

Informacja Starosty Lubelskiego w sprawie uruchomienia punktów porad osobistych

Napis na tablicy Nieodpłatna pomoc prawna
28
lipca
2020

Informacja Starosty Lubelskiego Zdzisława Antonia w sprawie uruchomienia punktów porad osobistych na terenie Powiatu Lubelskiego

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiczną oraz stopniowe zmniejszanie obostrzeń, podejmujemy analizę zapotrzebowania na udzielanie osobistych nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach oraz możliwość zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych zgodnych z wydanymi w dniu 9 czerwca 2020 r.przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego zaleceniami dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.

W związku z powyższym oraz zgłaszanym dużym zapotrzebowaniem - od 1 sierpnia 2020 r. uruchomione zostają porady osobiste w Gminie Strzyżewice (porady w czwartki w godz. 11.00 – 15.00 według dotychczasowego harmonogramu), Gminie Wysokie (porady w środy w godz. 10.00 – 14.00 według dotychczasowego harmonogramu) oraz Gminie Zakrzew (porady w czwartki w godz. 10.00 – 14.00 według dotychczasowego harmonogramu). 

Porady w pozostałych punktach będą udzielane w sposób zdalny do momentu zgłoszenia przez daną jednostkę zwiększonego zapotrzebowania na porady osobiste i spełnienia warunków bezpieczeństwa.

Jednocześnie przypominam, że porady zdalne odbywają się po umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 52 86 714, e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/ W stanie zagrożenia epidemicznego ustawodawca zniósł obowiązek składania oświadczeń (dotyczy tylko porad zdalnych) oraz rozszerzył dostępność ww. porad (od dnia 16 maja 2020 r.obejmują także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku).

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu 815286714 oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Starosta Lubelski
Zdzisław Antoń

Ikona docPodstawowe zasady udzielania nieodpłatnych porad, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.02 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa