Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj Zapisz

Nowe wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nowe wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
30
czerwca
2020

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło dodatkowe wytyczne w zakresie organizacji porad na odległość.

Porady w Powiecie Lubelskim będą organizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po złożeniu przez osobę potrzebującą pomocy za pośrednictwem e-mail:

pomocprawna@powiat.lublin.pl

Wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.

Ponadto przy organizacji porad Ministerstwo Sprawiedliwości dopuszcza następujące sytuacje:

  • wykonawca może udzielać pomocy z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – praca zdalna za pomocą telefonu lub sieci teleinformatycznej;
  • w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon (potrzeba sporządzenia notatki służbowej zawierającej Imię, Nazwisko, adres, numer PESEL, datę złożenia oświadczenia oraz przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia).

 

Wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości:

Komunikat  w związku z zagrożeniem koronawirusem

 

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa