AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 27 czerwca 2024 r. (godz. 11:00)

Logo Powiatu Lubelskiego na rozmazanym tle
20
czerwca
2024

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu w Lublinie  
  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 
  a także nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Lubelskiego za 2023 r. i podjęcie uchwały 
  w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Lublinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
  za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
  za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej działającej 
  przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej działającej 
  przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej działającej 
  przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej działającej 
  przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu w Lublinie 
  do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 1564L Leonów – Włóki – Charlęż – Zawieprzyce – Wólka Zawieprzycka – dr. pow. 1563L oraz Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice na terenie Gminy Wólka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości o powierzchni 22 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym: Chmiel Pierwszy, jednostka ewidencyjna: Jabłonna, stanowiącej działkę nr 107/4, będącej własnością Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaż blaszany niezwiązany trwale z gruntem.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbów.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłonna.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica. 
 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niedrzwica Duża.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wólka.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew.
 37. Interpelacje i zapytania radnych. 
 38. Wnioski i oświadczenia radnych.
 39. Sprawy bieżące. 
 40. Zamknięcie sesji.  
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa