AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Podpisano umowę na „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski”

Na zdjęciu znajdują się trzy loga. Po lewej stronie logo "Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy", po środku logo "Rzeczpospolita Polska", po prawej logo "Dofinansowane przez Unię Europejską".
06
maja
2024

W dniu 6 maja 2024 r. została podpisana umowa pn. Cyberbezpieczny Powiat Lubelski w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Projekt pn. Cyberbezpieczny Powiat Lubelski jest realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0716/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.  

 

Okres realizacji projektu: 06.05.2024 r. – 06.05.2026 r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 904 255 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Unijnych: 850 000 zł,

Wkład własny Powiatu Lubelskiego wynosi: 54 255 zł. 

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu ochrony systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Lublinie w kontekście zagrożeń dla informacji i danych osobowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

 

Zaplanowane w ramach projektu zadania:

Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka (w tym opracowanie metodyk), aktualizacja procedury ciągłości działania i zarządzania kryzysowego oraz wprowadzenie procedury stosowania kryptografii i szyfrowania (obszar organizacyjny).

 

Zadanie 2 Szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego (obszar kompetencyjny), w tym:

  • szkolenie dla pracowników działu IT. Cykl zaawansowanych szkoleń pozwoli nabyć wiedzę na temat aktualnych zagrożeń oraz sposobie ich zapobiegania. Tematem szkoleń będzie m.in. zgodność systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa, zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz obsługa urządzeń typu UTM.
  • szkolenie podstawowe dla kadry zarządzającej i pracowników W07, W17 A. Program szkoleń obejmować będzie zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, takich jak: hacking, phishing, malware itp.; w tym wyjaśnienie potencjalnych skutków naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji dla Urzędu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych; zaprezentowanie kwestii prawnych, takich jak: ochrona danych osobowych, przepisy dotyczące poufności informacji oraz odpowiedzialność prawna za naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji.

 

Zadanie 3 Zakup sprzętu komputerowego / specjalistycznego na potrzeby realizacji projektu (obszar techniczny), które są składowymi całego klastra serwerowego. Zakup serwerów, macierzy, switcha zarządzalnego, UPSa serwerowego i oprogramowania do wirtualizacji oraz backupu danych służy minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii. Zostaną zakupione również urządzenia typu UTM, których celem jest analiza ruchu sieciowego, wykrywanie i blokowanie nieautoryzowanych działań. Umożliwiają analizę logów, co pozwoli namierzyć i wyeliminować zagrożenie utraty lub wycieku danych.

 

Zadanie 4: Audyt projektu przeprowadzony przez audytora zewnętrznego posiadającego przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018 poz. 1999). Zakres audytu systemu bezpieczeństwa informacji wdrożonego w urzędzie JST obejmie zgodność z kryteriami zawartymi w par. 20 ust. 2 ww. rozporządzenia KRI lub zgodność z wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001. 

 

Wszystkie zadania będą realizowane na rzecz Powiatu Lubelskiego.

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

#CyberbezpiecznySamorząd

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa