AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 23 maja 2024 r. (godz. 13:00)

Logo Powiatu Lubelskiego na rozmazanym tle
16
maja
2024

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2024 - 2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2024 - 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stałych komisji powoływanych na kadencję 2024 – 2029 przez Radę Powiatu w Lublinie oraz określenia liczby członków tych komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2024 - 2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2024 - 2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2024 - 2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2024 - 2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Organizacyjno – Prawnej Rady Powiatu  w Lublinie na kadencję 2024 - 2029.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2024 - 2029.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie upoważnionego do określania terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pani Sylwii Pisarek-Piotrowskiej – Starosty Lubelskiego.
 16. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Powiatu Lubelskiego.
 17. Interpelacje i zapytania radnych. 
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy bieżące. 
 20. Zamknięcie sesji.  
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa