AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Wsparcie dla firm! - HoReCa

Grafika informacyjna z napisem "Wsparcie dla firm! HORECA" w centralnej części. Górna i dolna część zawierają logotypy różnych polskich instytucji i programów. Dominują kolory czerwony i niebieski.
16
kwietnia
2024

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19.

  • Termin naboru: od 6 maja do 5 czerwca 2024 r. 
  • Kogo dotyczy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury, które odnotowały spadek obrotów w roku 2020 lub 2021, na poziomie co najmniej 30%.
  • Cel: dofinansowanie działań, które przyczynią się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe poprzez rozszerzenie  lub dywersyfikację prowadzonej działalności.
  • Wysokość wsparcia: maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł., a maksymalny poziom dofinansowania to 90% wydatków kwalifikowalnych.

Ø Źródło finansowania: KPO A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

 

Kontakt dla MŚP z woj. lubelskiego: 

Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Zana 41 (II piętro) Lublin 

telefon 81/ 528-53-71 

e-mail: horeca@lfr.lublin.pl

 

Więcej 

https://www.lfr.lublin.pl/dotacje/ 

 

 

 

 

Grafika informacyjna z napisem "Wsparcie dla firm! HORECA" w centralnej części. Górna i dolna część zawierają logotypy różnych polskich instytucji i programów. Dominują kolory czerwony i niebieski.
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa