AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

To już ostatnie dni na składanie zgłoszeń do konkursu „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”!

Plakat "Młodzieżowy Delegat do ONZ" zachęcający do aplikowania przez młodych Polaków na reprezentowanie Polski w ONZ, z grafiką postaci wznoszącej rękę z megafonem i ikoną ONZ.
04
kwietnia
2024

Masz szansę reprezentować Polskę na światowej scenie ONZ jako Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku!

Zapraszamy osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 r. a 1 sierpnia 2006 r., biegłe w języku angielskim, chcące wziąć udział w kształtowaniu międzynarodowej agendy ONZ.

Nie zwlekaj! Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć osobiście. Pamiętaj, formularze przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Proces wyboru odbywa się w trzech etapach:

  1. Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://bit.ly/3TFaS8s . Komisja konkursowa wybierze 12 kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z Komisją Konkursową w Warszawie lub zdalnie.
  3. Wybór Młodzieżowego Delegata RP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie konkursu na stronie https://bit.ly/3TFaS8s

To Twoja szansa na wpływ na światową politykę! Do dzieła! #MłodzieżowyDelegatRP #ONZ #RadaDialoguzMłodymPokoleniem

Plakat "Młodzieżowy Delegat do ONZ" zachęcający do aplikowania przez młodych Polaków na reprezentowanie Polski w ONZ, z grafiką postaci wznoszącej rękę z megafonem i ikoną ONZ.
Autor: Piotr Osipa
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa