AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Powiat Lubelski podpisał z kolejną uczelnią umowę o współpracy, 19 marca 2024 r. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

Trzej mężczyźni stojący przed banerami z napisami, środkowy trzyma dokument, uroczysta atmosfera podpisu umowy lub porozumienia.
20
marca
2024

Realizując koncepcję budowania partnerstwa przy realizacji projektów w zakresie właściwego wykorzystywania zasobów naturalnych, zrównoważonej gospodarki surowcami i odpadami, tworzenia odpowiednich warunków wypoczynku i dobrego funkcjonowania w czystym środowisku przyrodniczym, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń wraz z rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofem Kowalczykiem podpisali Umowę ramową o współpracy.

Współpraca samorządu z ośrodkami akademickimi jest bardzo istotnym elementem dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Lubelskiego, umożliwia efektywniejszy transfer wiedzy i znacząco ułatwia wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i technologii do gospodarki.

- Podpisanie umowy jest ważne dla wzmocnienia i zacieśnienia współpracy, której jednym z celów jest przygotowanie i realizacja wspólnych projektów w ramach dostępnych instrumentów finansowych: europejskich, krajowych lub regionalnych. - stwierdził Waldemar Wapiński, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Lublinie - W najbliższym czasie największy nacisk będziemy kładli na współpracę przy realizacji projektu pn. „Green Human Space”, który zakłada Budowę kompleksu muzealno-wystawienniczego, renowację zabytkowego Dworku i Młyna Wodnego oraz rewitalizację terenów wokół Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, w tym parku i łąk w dolinie rzeki Bystrzyca.

Podpisana umowa, w obszarze edukacji, wskazuje na potrzebę wspólnego modelowania kierunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych, organizowania praktyk studenckich, zamawiania tematów studenckich prac dyplomowych a także wspólnej realizacji projektów z zakresu pszczelarstwa i rolnictwa ekologicznego.

 

Dwóch mężczyzn podpisuje dokumenty w sali konferencyjnej z logotypami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Powiatu Lubelskiego.
Dwóch mężczyzn w garniturach uściskuje sobie dłonie w sali konferencyjnej, po obu stronach stołu z mikrofonami, za nimi ściana z logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Powiatu Lubelskiego.
Trzej mężczyźni stojący przed banerami z napisami, środkowy trzyma dokument, uroczysta atmosfera podpisu umowy lub porozumienia.
Dwaj mężczyźni ubrani w garnitury stoją w sali konferencyjnej, trzymają foldery, za nimi logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i herb Lublina.
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa