AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie

Dwie kobiety stoją i czytają teksty z kartek na spotkaniu w pomieszczeniu z logotypem PPP na ścianie. Grupa osób siedzi, słuchając.
19
marca
2024

18 marca 2024 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie

W wydarzeniu udział wzięli: Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, Krzysztof Chmielik – Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie, Marek Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Łukasz Czarnomski – zastępca Wójta Gminy Niedrzwica Duża w imieniu Magdaleny Filipek-Sobczak Posła na Sejm RP, Janusz  Urban – Burmistrz Bychawy, Anna Zielińska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie,  a także Katarzyna Antoniak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. 

W uroczystości uczestniczyli także: Barbara Cywińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie,  Gabriela Dolega – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich, Tomasz Śliwiński – p.o. Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, Marian Podsiadły – Dyrektor Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu działalności Poradni.

Dyrektor Poradni podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zmiany siedziby placówki natomiast Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę i znaczenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, a także młodzieży w kontekście wyzwań, jakie stawia współczesny świat. Ksiądz Krzysztof Pochwatka – wikariusz Parafii Św. Jana Chrzciciela i Św. Franciszka z Asyżu w Bychawie dokonał poświęcenia siedziby. 

Historia poradni w Bychawie to część historii poradnictwa w Polsce, które swoimi początkami sięga początku XX wieku. Teraz sieć publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych pokrywa cały obszar Polski. Jest ich ok. 580 i stanowią integralną część systemu oświaty pełniąc swoją kluczową rolę w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. Poradnia w Bychawie powstała w 1968 r., a jej pierwsza siedziba to Dom Nauczyciela przy ul. Szkolnej 6. Następnie była to Szkoła Podstawowa w Bychawie. Dopiero trzecią lokalizacją od połowy lat 80-tych był wolnostojący budynek przy ul. Gen. Andersa 2. Pierwszym dyrektorem  Poradni był Czesław Rogala - pedagog, kolejno Maria Wójcik. Wieloletnim dyrektorem był Jan Czegus - pedagog i logopeda. Od 1992 r. przez kolejnych 25 lat placówką kierował Seweryn Gąbka. W 1993 r. nastąpiło przekształcenie jej z Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W 1999 r. - po reformie administracyjnej kraju i w konsekwencji zmianie organu prowadzącego na Powiat Lubelski, od dnia 1 września 1999 r. struktura organizacyjna Poradni uległa zmianie. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Lubelskiego utworzono zamiejscowy punkt, a następnie filię poradni w Bychawie z lokalizacją w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9. Wtedy to placówka w Bychawie obsługiwała mieszkańców dwunastu Gmin Powiatu Lubelskiego i tak było do 31 sierpnia 2003 r., kiedy to powstała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie.

Aktualnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie zapewnia kompleksową pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu sześciu gmin Powiatu Lubelskiego. Nowa siedziba to nie tylko nowe „ściany”, ale przede wszystkim nowa przestrzeń, w której w dalszym ciągu będziemy tworzyć atmosferę zaufania, empatii i skutecznego wsparcia.

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa