AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

OGŁOSZENIE

Logo Powiatu Lubelskiego na rozmazanym tle
29
lutego
2024

Działając na podstawie uchwały Nr LXIII/658/2024 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy oraz uchwały Nr LXIII/659/2024 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy

Zarząd Powiatu w Lublinie

 

zawiadamia o zamiarze przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2024 r. Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pod adresem Bystrzyca 92e, 20-258 Lublin, w celu zwiększenia bazy lokalowej jednostki, a zatem znacznego polepszenia warunków prowadzenia zajęć.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa