AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

e-Geodezja II

Logotypy dofinansowania
28
lutego
2024

Na zdjęciu widocznych jest pięć logotypów. Pierwszy to żółta gwiazda z flagą UE i tekstem "Fundusze Europejskie dla Usług" u dołu. Drugi to polska flaga z napisem "Rzeczpospolita Polska". Trzeci to znak informujący o dofinansowaniu przez UE. Czwarty to logo, które łączy symbole UE i Polski z tekstem "Fundusze Europejskie", a piąty to logo z gwiazdami UE i napisem "Inwestujemy w waszą przyszłość".

Dwadzieścia dwa samorządy z terenu województwa lubelskiego, powiaty ziemskie: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski; 3 miasta: Biała Podlaska, Chełm, Lublin oraz Lider przedsięwzięcia Powiat Lubelski uzyskały dotację z Unii Europejskiej na projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego".

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wzmocnienie i rozwój województwa poprzez zintegrowane, zrównoważone i inteligentne działania w zakresie usług geodezyjnych.

Działania w ramach planowanego przedsięwzięcia obejmują pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków (EGiB) 100 % terenu województwa lubelskiego. W ramach projektu planowane do realizacji są następujące prace geodezyjne: modernizacja EGiB, utworzenie baz BDOT500 oraz GESUT, konwersja zbiorów danych bazy EGiB oraz bazy danych EMUiA w zakresie doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych. Ponadto przewiduje się cyfryzację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uruchomienie nowych e-usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania. 

Efektem projektu będzie między innymi zwiększenie zakresu informacji publicznej udostępnianej w postaci cyfrowej dotyczącej zasobów geodezyjno-kartograficznych, zwiększenie jakości i dostępu do e-usług z zakresu geodezji dla mieszkańców, instytucji publicznych i przedsiębiorstw.

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. 

Realizacja projektu „e-Geodezja II” potrwa do 2027 r.

 

 

#FEFundusze Europejskie dla Lubelskiego #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

 

Wartość projektu :      189 000 000,00 zł 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:   111 223 200,00 zł

Wysokość wkładu z Budżetu Państwa:    58 150 324,91 zł

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa