AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

NAGRODY W DZIEDZINACH TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, KULTURY ORAZ SPORTU

Przedstawienie grafiki nagrody z tekstem "Nagrody" na niebieskim tle, symbolem państwowym w lewym górnym rogu i opisem kategorii nagród związanych z kulturą i sportem.
08
lutego
2024

Do końca lutego 2024 roku można składać wnioski o przyznanie ,,Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury'' oraz ,,Nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.''

Nagrody są przyznawane we wszystkich dziedzinach kultury, a w szczególności za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, literackiej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury, organizowaniu działalności i edukacji kulturalnej, ochrony kultury. Mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, jeżeli mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Powiatu Lubelskiego.

Wnioski o nagrodę mogą składać organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, w tym związki twórcze, instytucje kultury, inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Lubelskiego, Komisja Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie oraz Sekretarz Powiatu Lubelskiego.

Wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej mogą składać kluby sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia, których zgodnie ze statutem celem jest działanie na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, organy jednostek samorządu terytorialnego posiadające siedzibę w Powiecie Lubelskim, Komisja Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie, a także Sekretarz Powiatu Lubelskiego.

Do wyróżnienia można zgłaszać zawodników, trenerów oraz inne osoby zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego, osiągające wysokie wyniki sportowe w 2023 roku. Wystarczy wypełnić załączony poniżej wniosek.

W naszym powiecie mamy wielu sportowców, którzy osiągają imponujące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych oraz trenerów i działaczy, których praca szkoleniowa i organizacyjna pomaga osiągać te efekty. Nagroda jest formą doceniania znakomitych wyników sportowych, ciężkiej pracy i podziękowaniem za promocję powiatu lubelskiego.

Zgodnie z regulaminem nagroda przyznawana jest za najwyższy osiągnięty wynik sportowy. Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający osiągnięcie danego wyniku sportowego, wystawiony przez organizatora zawodów sportowych. W przypadku nagrody dla trenera lub innej osoby za wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej dla powiatu lubelskiego, wniosek należy udokumentować posiadaną dokumentacją i uzasadnić.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przyznawania nagród. Regulaminy dostępne są w poniższych załącznikach. Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie lub drogą pocztową pod adresem Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin. 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa