AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Informacja o otrzymaniu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej przez Powiat Lubelski będący organem prowadzącym Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

Logo Ministerstwa Obrony Narodowej Polski z białym orłem w koronie na tarczy, otoczone napisem i czerwoną linią poniżej.
11
grudnia
2023

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego całego OPW.

Wysokość otrzymanej dotacji - 94 680,00 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.

Wkład własny organu prowadzącego (Powiat Lubelski) – 23 670,00 zł, co stanowi 20%, kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.

Wartość całego zadania 118 350,00 zł

Celem programu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych, przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych Państwa.

Zakup umundurowania i specjalistycznego wyposażenia dla uczniów OPW  w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie realizowany jest dotacji Ministra Obrony Narodowej

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa