AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Ogłoszenie

Logo Powiatu Lubelskiego z trzema koronami na tle rozmytych postaci ludzkich i sprzętu biurowego, sugerujące oficjalne lub administracyjne użycie.
28
listopada
2023

Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Lubelskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, działającym na terenie Powiatu Lubelskiego oraz sposobu jej rozliczania

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa